SUSLab

Swedish Unique Solution Laboratory

Till laboratorier och konsulter

Till miljökonsulter

Ofta träffar man som konsult på en situation då det inte räcker att enbart skicka material till analys enligt en standardmetod, utan det behövs ett anpassat test eller en försöksuppställning. Dessa tester kan vara till stor hjälp när man

  • testar en reningsstrategi för att se hur den fungerar och hur den kan optimeras
  • man vill anpassa metoderna till ett enskilt reningsprojekt och vill därför utföra specifika tester på mark och vatten från just denna plats
  • har en teori om vilka kemiska processer som pågår i en rening och vill bekräfta den teorin genom att analysera nedbrytningsprodukter
  • när det är oklart hur föroreningens sammansättning ser ut, hur stor andel av nedbrytbart material är förorening respektive naturligt förekommande ämnen

Konventionella laboratorier har oftast inte möjlighet för anpassning av sådana specifika tester, då det inte är en del av det normala provflödet. Befintliga standardanalyser är också oftast inriktade på enbart föroreningar där det finns gränsvärden och har därmed svårt att ge den hela bilden av sammansättningen i materialet. Det är där vi kan hjälpa till!

Vi har lång erfarenhet av design av specifika tester och experiment inom kemiska frågeställningar.  Vi har omfattande kompetens och är flexibla, då vi inte enbart erbjuder klassiska lösningar, utan kan ta fram en anpassad strategi för era tester.  

Vi står också gärna till tjänst med att göra en extern granskning och att ge synpunkter på en befintlig utredning. I många fall kan man som konsult ha stor nytta av en extern kritisk granskning innan man går vidare med att presentera projektet för en uppdragsgivare. Vi arbetar alltid under full sekretess!

Till laboratorier

Metodutveckling är en väldigt viktig del av strategiskt analytiskt arbete men det är både tids- och resurskrävande. Vi har som forskare och metodansvariga jobbat med metodutveckling i mer än 20 år och är väl insatta i de svårigheter och möjligheter som är kopplade till den här delen av analytisk verksamhet. Det gäller både den tekniska aspekten men även den mänskliga synvinkeln som krävs för att få ett arbetsflöde som fungerar i praktiken.

Vi erbjuder specialistkompetens inom utveckling och validering av metoder på GCMS och HPLC för era behov. Vi har mångårig erfarenhet av samtliga delar av arbetsprocessen, inklusive provberedning, datainsamling och analys. Vår erfarenhet omfattar utveckling av analysmetoder för organiska ämnen i olika matriser, som jord, vatten, trä, textil, betong, papper, plast, olja mm, samt arbete inom SIS/ISO med skapande av standardiserade analytiska metoder inom dessa områden. Vi har också arbetat med oorganisk analys främst på ICP-OES och ICP-MS med tillhörande uppslutningsmetoder.

Det kan vi hjälpa er med:

Design och uppsättning av metoder på era instrument (GC, GCMS, HPLC, UPLC, ICP-MS, ICP-OES) i enlighet med era behov.

Utveckling av en komplett analysmetod enligt önskemål, inkluderat provupparbetning och validering samt anpassning för att möta krav inför kommande ackreditering.

Validering och test av en befintlig metod och förslag till optimeringar för att öka provflödet med bibehållen kvalitet.

Copyright © Alla rättigheter förbehållna

Kontakta oss

kontakta oss för leveransadress