SUSLab

Swedish Unique Solution Laboratory

Våra tjänster

Forskning och utveckling

I vissa fall kan det hända att standardanalyser inte räcker till för att ge säkra svar på frågeställningen och det krävs mer specifika tester eller forskningsarbete.

Vi erbjuder uppdragsforskning och utvecklingsarbete anpassade till era förfrågningar. Vi hjälper till med planering av forskningsförsök, genomför experiment och framställer data i form av forsknings- eller teknisk rapport, utifrån era behov och önskemål.

Konsultation

Ibland vill man ha en oberoende granskning av ett internt utvecklingsarbete eller en utredning man köpt in av en konsult.

Vi kan kvalitetsgranska rapporter och hjälpa till med konsekvensbedömning när förändringar skall genomföras. Vi hjälper även till med tolkning av data från kemiska experiment och analyser genomförda av andra laboratorier.

Analys av organiska ämnen

Vi erbjuder ”non-target screening” av organiska ämnen i era prover.  Vi har utvecklat en känslig GCMS-metodik för analys av ett brett spektra organiska komponenter och vi anpassar upparbetningsmetoden till just er typ av prover och sökta ämnen.

Styrkan i analysen är att man förutsättningslöst utvärderar vilka ämnen som faktiskt finns i provet istället för att välja ett stort antal analyspaket för att försöka täcka in så många ämnen som möjligt.

Ett typiskt användningsområde är utvärdering av nedbrytning då man ofta känner till utgångsmaterialet men vet mindre om vilka ämnen som skapas i processerna.

 Produktkontroll och REACH

Reach är den Europeiska förordningen som handlar om registrering, utvärdering, godkännande och begränsningar av kemiska ämnen. Reach innehåller krav på användare av kemikalier, tillverkare och även distributorer av produkter, eftersom många kemiska ämnen i till exempel industriprodukter, rengöringsprodukter och målarfärger samt i varor som kläder, möbler och hushållsapparater omfattas av denna förordning. Detta påverkar många företag.

Vi erbjuder konsultation och rådgivning inom REACH, där vi hjälper till att:

– utvärdera på vilket sätt REACH berör ert företag

– gå igenom kemikalieförteckning och kontrollera era  kemikalier mot listan av begränsade och förbjudna ämnen

– föreslå val av analyser lämpliga för er specifika produkt med fokus på krav som ställs av REACH förordningen

– föreslå ett möjligt alternativ till kemikalier i riskgruppen

Har du en annan fråga? Kontakta oss!

Vi ska försöka hitta en lösning tillsammans!

Copyright © Alla rättigheter förbehållna

Kontakta oss

kontakta oss för leveransadress